top of page

Etnografi

Çeviri Kitap | © 2024 | 1. Baskı

Yazar: Amanda Coffey

ISBN: 978-625-94044-4-8

Dil: Türkçe

Sayfa Sayısı: 172

DOI: http//doi.org/...

Kategori: Bilimsel Araştırma | Nitel Araştırma

Yayıncı: Hemdem Akademi

Çevirmen: Işıl Erduyan | https://orcid.org/0000-0002-0542-3788
Boğaziçi Üniversitesi | https://ror.org/03z9tma90

Bölüm 6: Etnografik Verilerin Yönetimi ve Analizi

Amanda Coffey

Sayfa: 84-104

Chapter Overview
This chapter focuses on how to manage ethnographic data and how to analyse it.

Copyright Information

© 2024 by Hemdem Akademi.

bottom of page