top of page

Üçgenleme ve Karma Yöntemler

Çeviri Kitap | © 2024 | 1. Baskı

Yazar: Uwe Flick

ISBN: 978-625-94044-2-4

Dil: Türkçe

Sayfa Sayısı: 195

DOI: http//doi.org/...

Kategori: Bilimse l Araştırma | Nitel Araştırma

Yayıncı: Hemdem Akademi

Çevirmen: Saadet Korucu Kış l https://orcid.org/0000-0002-1128-1747
Necmettin Erbakan Üniversitesi | https://ror.org/013s3zh21

Bölüm 5: Karma yöntem araştırması nedir?

Uwe Flick

Sayfa: 80-89

Bölüm İçeriği
Nitel ve nicel araştırmaların birleştirilmesinin önemi
Karma yöntemler: iddialar ve kavramlar
Karma yöntem araştırma örneği

Copyright Information
© 2024 by Hemdem Akademi. 

bottom of page