top of page

Üçgenleme ve Karma Yöntemler

Çeviri Kitap | © 2024 | 1. Baskı

Yazar: Uwe Flick

ISBN: 978-625-94044-2-4

Dil: Türkçe

Sayfa Sayısı: 195

DOI: http//doi.org/...

Kategori: Bilimse l Araştırma | Nitel Araştırma

Yayıncı: Hemdem Akademi

Çevirmen: Saadet Korucu Kış l https://orcid.org/0000-0002-1128-1747
Necmettin Erbakan Üniversitesi | https://ror.org/013s3zh21

Bölüm 6: Karma yöntem araştırmalarında tasarımlar, yöntemler ve veriler

Uwe Flick

Sayfa: 90-105

Bölüm İçeriği
Nitel ve nicel tasarımlar
Nitel ve nicel yöntemleri birleştirme
Nitel ve nicel verileri birleştirme
Nitel ve nicel sonuçları birleştirme
Nicel araştırmaları geliştirme bağlamında nitel araştırma
Karma yöntem araştırmasında nitel ve yorumlayıcı yaklaşımlar

Copyright Information
© 2024 by Hemdem Akademi. 

bottom of page