top of page

Üçgenleme ve Karma Yöntemler

Çeviri Kitap | © 2024 | 1. Baskı

Yazar: Uwe Flick

ISBN: 978-625-94044-2-4

Dil: Türkçe

Sayfa Sayısı: 195

DOI: http//doi.org/...

Kategori: Bilimse l Araştırma | Nitel Araştırma

Yayıncı: Hemdem Akademi

Çevirmen: Saadet Korucu Kış l https://orcid.org/0000-0002-1128-1747
Necmettin Erbakan Üniversitesi | https://ror.org/013s3zh21

Bölüm 7: Karma yöntemlerin kullanılması için bir çerçeve olarak üçgenleme

Uwe Flick

Sayfa: 106-127

Bölüm İçeriği
Nitel araştırmada üçgenleme ve karma yöntemler
Karma yöntem araştırmalarında bazı sorunlar
Karma yöntemlerin kullanımında bir çerçeve olarak üçgenleme
Örnek: huzurevlerinde ikamet edenlerin uyku bozuklukları
Üçgenleme: karma yöntemlerin daha sistematik kullanımına doğru

Copyright Information
© 2024 by Hemdem Akademi. 

bottom of page