top of page

Üçgenleme ve Karma Yöntemler

Çeviri Kitap | © 2024 | 1. Baskı

Yazar: Uwe Flick

ISBN: 978-625-94044-2-4

Dil: Türkçe

Sayfa Sayısı: 195

DOI: http//doi.org/...

Kategori: Bilimse l Araştırma | Nitel Araştırma

Yayıncı: Hemdem Akademi

Çevirmen: Saadet Korucu Kış l https://orcid.org/0000-0002-1128-1747
Necmettin Erbakan Üniversitesi | https://ror.org/013s3zh21

Bölüm 8: Nitel araştırmada üçgenleme ve karma yöntemlerin kullanımı

Uwe Flick

Sayfa: 128-145

Bölüm İçeriği
Tasarım
Örneklem
Özel erişim sorunları
Verilerin toplanması ve yorumlanması
Nitel ve nicel araştırmaları birbirine bağlama düzeyleri
Üçgenleme veya karma yöntem kullanan çalışmalarda bilgisayarlar
Üçgenleme veya karma yöntemlerin araştırma sürecindeki yeri

Copyright Information
© 2024 by Hemdem Akademi. 

bottom of page