top of page

Üçgenleme ve Karma Yöntemler

Çeviri Kitap | © 2024 | 1. Baskı

Yazar: Uwe Flick

ISBN: 978-625-94044-2-4

Dil: Türkçe

Sayfa Sayısı: 195

DOI: http//doi.org/...

Kategori: Bilimse l Araştırma | Nitel Araştırma

Yayıncı: Hemdem Akademi

Çevirmen: Saadet Korucu Kış l https://orcid.org/0000-0002-1128-1747
Necmettin Erbakan Üniversitesi | https://ror.org/013s3zh21

Bölüm 9: Birden fazla yöntemin hassas kullanımı: kalite, yazma ve etik

Uwe Flick

Sayfa: 146-158

Bölüm İçeriği
Üçgenleme içeren çalışmalar için kalite ölçütleri
Karma yöntemlerde ölçütler
Nitel ve nicel araştırmaların bileşkelerini kullanmak için ölçütler
Çoklu yöntem araştırmaları nasıl yazılır?
Çoklu yöntemlerin kullanımına ilişkin etik sorunlar
Kalite, şeffaflık, etik: Nasıl?
Yaklaşımlar ve tasarımlar için göstergeler: Neden ve ne zaman?

Copyright Information
© 2024 by Hemdem Akademi. 

bottom of page