top of page

Kitap Hakkında

Mevcut nitel araştırmaların çoğu, bireysel yöntem veya yaklaşım kullanımına dayanmaktadır. Görüşmeler (bkz. Brinkmann ve Kvale, 2018) veya odak grupları (bkz. Barbour, 2018) genellikle bir çalışma yapmak ve başka yöntemler kullanmadan araştırma sorularını cevaplamak için yeterlidir. Etnografide (bkz. Coffey, 2018), gözlem ve diğer yöntemlerin yanı sıra görüşmeyi de içerebilecek bireysel bir yaklaşım benimsenmektedir. Söylem analizi (bkz. Rapley, 2018) ve görsel araştırmanın (bkz. Banks, 2018) belirli bir metodolojik yaklaşıma bağlı odakları vardır. Karma yöntem kullanma fikrinin çektiği genel ve kapsamlı dikkat, tek yöntemli bir yaklaşımın artık yeterli olmadığı bağlamların arttığını göstermektedir. Karma yöntem kavramı ve kullanımı bu kitabın odak noktalarından biridir. Bununla birlikte, nitel araştırmanın tarihine ve nitel araştırma içindeki uygulamalara bakıldığında, yöntem bileşkelerinin nitel ve nicel araştırmanın bir araya getirilmesiyle sınırlı olmadığı ve diğer kavramların daha geniş bir yaklaşım benimseyebileceği görülmektedir. Üçgenleme bu kavramlardan biri olup kitabın diğer odak noktasını oluşturmaktadır. SAGE Nitel Araştırma Seti'nin ilk baskısında, üçgenleme nitel araştırmanın kalitesini artırma yöntemlerinden biri olarak sunulmuştur. Bu nedenle Nitel Araştırmalarda Kalitenin Yönetimi (Flick, 2018a) kitabının ilk baskısının konuları arasında yer almıştır. Ancak yukarıda bahsedilen eğilimler ve metodolojik tartışmalar, üçgenleme ve karma yöntemlere olan ilginin artık araştırma kalitesini artırmanın ötesine geçtiğini ve nitel araştırmaların (veri toplama ve analiz dahil) planlanması, tasarlanması ve yürütülmesi konularına odaklandığını göstermektedir. Bu nedenlerden ötürü bu kitap SAGE Nitel Araştırma Seti'nin ikinci baskısındaki kitaplara eklenmiştir.

 

Bu açıdan; kitabın Set bağlamında, ağımsız bir kitap olarak, çeşitli metodolojik yaklaşımları veya nitel ve nicel araştırmaları birleştirirken karşılaşılan sorunlara ve çözümlere dair kapsamlı açıklamalar sunma veSet'teki diğer kitapların ortaya koyduğu çerçeveyi metodolojik düzeyde tamamlayıcı rol oynama olmak üzere iki işlevi olduğu söylenebilir.

Üçgenleme ve Karma Yöntemler

Stok kodu: ISBN:978-625-94044-2-4
299,00₺Fiyat
bottom of page