top of page

Bu kitap öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının değerlendirme yaklaşımlarının güçlü ve zayıf yönlerini öğrenmelerinde, öğrencilerin ihtiyacı olan geri bildirimi sunma, bireyselleştirilmiş öğretim için veri sağlama, motivasyonu artırmada etkili olan değerlendirme yöntemlerinin hangileri olduğunu öğrenmeleri konusunda faydalı olabilecektir.Değerlendirmenin amacına göre, cevabı öğrencinin oluşturduğu ya da seçmeye dayalımaddelerden oluşan araçlar veya yöntemler kullanmak gerekebilir. Hangi amaç için hangi araçların daha etkili kullanılabileceğini bilmek öğretmenler açısından önemlidir.Yine yukarıda sayılan bölümler, amaca göre yöntemlerin sağladığı faydalara ilişkin bilgiler içermektedir. Bu kitap, bir bütün olarak öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme konusunda sahip olması gereken yeterlilikler temele alınarak hazırlanmıştır. Kitaba ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar konusu ile başlanmış ve bölümlerin, ön koşul öğrenmeler ile ardışıklık ve aşamalılık ilkelerine uygun biçimde sıralanmasına özen gösterilmiştir. Geçerlik ve güvenirlik ile ilgili hesaplamaların anlaşılabilmesi için ön koşul olduğu düşünüldüğünden, korelasyon konusu istatistiksel hesaplamaların yer aldığı 13. bölüm içerisinde sunulmamış; üçüncü bölümde ele alınan geçerlik ve güvenirlik konularından hemen önce 2. bölümde verilmiştir. Benzer şekilde, test geliştirme konusu içerisinde verilen belirtke tablosu, kazanımların bilişsel düzeylerine göre oluşturulduğundan kazanımların aşamalı sınıflandırılmasının test geliştirme konusundan önce 4. bölümde sunulmasıdaha uygun görülmüştür. Test geliştirme konusu 5. bölümde ele alınmış, böylece madde biçimleri ve performans görevlerinden önce verilmiştir. 5. bölümden itibaren konular test geliştirme sürecinin takip edilebileceği şekilde ilerlemektedir. Öğretmen adaylarına tüm süreci takip ettirmek isteyen bir öğretim elemanının, bunu kitaptaki konuları izleyerek yaptırabileceği düşünülmektedir. Araç ve yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlaması için kitapta her madde türünden bol örnek verilmiştir. Kendi ölçme araçlarını geliştirirken öğretmen adaylarına rehberlik edebilmesi açısından çok sayıda örnek sunulması önemli görülmüştür.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Stok kodu: ISBN: 9786051702964
202,00₺ Normal Fiyat
161,60₺İndirimli Fiyat
 • Marka:Anı Yayıncılık

  Kategori: Metodoloji/Araştırma/İstatistik ,

  Sayfa Sayısı: 368

  Editör: Bayram ÇETİN

  Yayınevi: Anı Yayıncılık

  Ürün Tedarik Süresi: 3 Günde Temin

  Baskı Sayısı: 1. Baskı

  Basım Tarihi: Eylül 2019

bottom of page